Oficina Jove de l'Alt Penedès Garantia Juvenil Assessoria acadèmica i professional Mobilitat Internacional Voluntariat per la llengua Treballateca Catàleg d'activitats PDF Troba habitatge Mou-te Penedès Facebook

Notícies

« anterior ...26 27 28 29 30 31 32 ... següent »

REUNIÓ DE LA TAULA POLÍTICA COMARCAL DE JOVENTUT

El dimecres 18 de febrer es va celebrar una nova sessió de la Taula Política Comarcal de Joventut, formada per les regidories de Joventut dels ajuntaments de l’Alt Penedès i convocada pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

   
Reunió regidors Joventut BR.jpg

La Taula va valorar un a un els 22, programes, projectes i actuacions executats durant l’any 2014 en el marc del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en Polítiques de Joventut elaborat des del Consell Comarcal amb el suport dels ajuntaments i per encàrrec de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

Els programes, els projectes i les actuacions responen als objectius estratègics aprovats prèviament pel Servei Comarcal de Joventut i les regidories de Joventut dels ajuntaments de l’Alt Penedès i formen part, també, del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Alguns d’aquests programes i projectes es duen a terme de forma transversal, en col•laboració amb altres serveis del Consell Comarcal (Ocupació, Ensenyament, Habitatge, Benestar Social i Cultura).

Entre aquests 22, programes, projectes i actuacions destaquen:“Forma’t”,“Protocol d’informació, orientació i acompanyament per a l’emancipació”,“Projecte comarcal d’activitats formatives”,“Catàleg d’Activitats del Consell Comarcal”,“Pla Territorial Educatiu”,“Assessoria acadèmica i professional”,“Pla comarcal de drogues”,“Borsa d’habitatge de lloguer”,“Informació, orientació i participació als instituts de Secundària de l’Alt Penedès”,“Programes i professionals de Joventut compartits amb els ajuntaments”,“Patis oberts– Programa d’oci nocturn”,“Control de les instal•lacions juvenils”,“Programa de Garantia Juvenil”, etc.

La Taula Política Comarcal de Joventut, presidida pel conseller comarcal de Joventut, Sergi Vallès, va valorar positivament la feina feta en considerar que respon a les necessitats dels joves i dels municipis de l’Alt Penedès i va valorar positivament també el traspàs d’informació que es fa en el si de la Taula Tècnica Comarcal de Joventut (formada per tècnics de Joventut i que es reuneix periòdicament al Consell Comarcal).

A la reunió de dimecres hi va assistir també el coordinador territorial de la Direcció General de Joventut, Oriol Martín, que va presentar el procés d’elaboració del Pla d’Actuació Territorial de Joventut per a l’any 2016. Aquest Pla s’emmarca també dins el Pla Nacional de Joventut de Catalunya i recollirà les necessitats i les prioritats detectades per les regidories de Joventut i els consells comarcals.

La reunió va finalitzar amb la presentació del programa Garantia Juvenil, que està en fase inicial i que vol garantir que tots els joves menors de 25 anys rebin una oferta de feina, formació o pràctiques prèvia inscripció en un registre de la Generalitat.

Vilafranca del Penedès, 25 de febrer de 2015


CAMPANYA 8 DE MARÇ 2015 : "Tu mous fitxa. Catalunya per l'equitat de gènere" #moufitxa

La Presidenta de l’Institut Català de les Dones informa de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i la campanya unitària “Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere”, (#moufitxa), que també subscriuen les diputacions i entitats municipalistes.

   
8M-signatura.jpg

L’objectiu d’aquesta campanyaés promoure la reflexió i la revisió individual de cada ciutadà i ciutadana al voltant del concepte equitat de gènere, ja sigui en l’àmbit professional, com en les relacions familiars i personals. Aquesta presa de consciència individual ha de permetre actuar, moure fitxa, i protagonitzar una transformació que ens porti a una societat on el valor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones sigui una realitat efectiva.

 

La campanya, que gràficament es representa amb les fitxes i el taulell del joc dels escacs, serààmpliament divulgada per les institucions a través dels mitjans de comunicació propis, així com en insercions a la premsa escrita general, comarcal, gratuïta i digital. Cada ens local podrà adaptar l’eslògan al seuàmbit d’acció territorial.

 

Adjunts, podeu trobar els principals materials que componen la campanya per tal que els pugueu utilitzar i fer-ne la màxima difusió. Així mateix, al web de l’ICD podeu trobar, també, la Declaració institucional de l’Institut Català de les Dones del 8 de març de 2015, que serà llegida en els actes commemoratius que es duran a terme a tot el territori.


Crides per formacions internacionals

Convoca: SALTO Youth

   
Butlletí_CCAP_N4.png

Tens ganes de participar d’una formació internacional amb altres joves de diversos països? Vols descobrir els teus temes d’interès des d’una altra perspectiva?

 

A continuació trobaràs un llistat de diverses formacions internacionals que diverses organitzacions i institucions duran a terme en els propers mesos i que actualment estan buscant participants.

 

Si hi participes, tindràs les despeses d’allotjament, manutenció i part del transport cobertes pel finançament del programa Erasmus+.

 

Títol

Dates

País

Link

Data límit

Give POWER to EMPOWER

26/4– 3/5/2015

Bulgària

http://trainings.salto-youth.net/4712

26/2/2015

MENTOR plus - Improving mentorship in EVS

20-24/4/2015

Viena,Àustria

http://trainings.salto-youth.net/4647

27/2/2015

Training for trainers on quality assurance

7-14/4/2015

Altamura, Itàlia

http://trainings.salto-youth.net/4674

28/2/2015

Get Connected 2

14-21/4/2015

Alguer, Itàlia

http://trainings.salto-youth.net/4701

28/2/2015Formació per a professionals del Penedès, per orientar millor les persones en les seves transicions.

Curs organitzat per la Diputació de Bcn a demanda pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en el marc de la Oficina Jove, per oferir una formació demandada pels/les professionals que conformen la Taula tècnica comarcal de Joventut.

   

Vint professionals que participen en processos d'orientació educativa i professional de quinze ens locals de l'àrea de Vilafranca del Penedès han començat el curs "Com orientar en les transicions al llarg de la vida".

Aquesta acció formativa té la finalitat d'apoderar els professionals dels municipis que realitzen fires i jornades d'orientació perquè portin a terme els punts d'orientació personal que s'hi instal·laran. Per realitzar aquesta tascaés donen a conèixer els aspectes clau i les metodologies del procés orientador, tot facilitant eines, instruments i recursos que reforcin aquesta tasca.

Concretament, es tractaran temes com la introducció al concepte d'orientació i a l'estratègia Europea 2020, el procés orientador i la presa de decisions, l'orientació per competències, eines, instruments i recursos per a l'orientació i s'hi exposaran bones pràctiques.

 

D'aquest curs es va fer una primera edició a Barcelona el passat mes del gener, en què es van acreditar 20 professionals de 14 ens locals.

Trobareu tota la informació a:

http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1833/73374

 


Convocatòria d'ajuts de l'ajuntament de Vilafranca, per a estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior

Període és del 7 al 14 d'abril.

   

Trobareu tota la informació a:

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2666&idtema=8 


Accés a la universitat per a majors 25 anys

La inscripció és fins al 2 de març per a totes les universitats catalanes. Les proves seran el 18 i 25 d’abril.

   

Trobareu tota la informació a:
AQUÍ

Termini de matrícula:

El termini per formalitzar la marícula de les proves per a més grans de 25 anysés del 18 de febrer al 2 de març de 2015, per a totes les universitats catalanes.
 
Formalització de la matrícula:
Els candidats que vulguin fer les proves d'accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves a través d'Internet, a l'adreça https://accesnet.gencat.cat.

Els candidats que vulguin fer les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU han de formalitzar la matrícula a les adreces següents:

Universitat Ramon Llull (
http://www.url.edu). Serveis centrals. Carrer Claravall, 1-3. 08022 Barcelona.
Universitat Internacional de Catalunya (
http://www.uic.cat). Servei d'informació i admissions. Campus Iradier. Carrer Immaculada, 22. 08017 Barcelona.
Universitat Abat Oliba CEU (
http://www.uao.es). Secretaria acadèmica. Carrer de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona.

A la sol·licitud de matrícula, els candidats han d'especificar:


La universitat on volen fer les proves d'accés.
La llengua estrangera de la qual volen examinar-se (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
L'opció d'accés: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i arquitectura.
S'hauran d'escollir dues matèries vinculades amb l'opció d'accés.
(Vegeu l'apartat Reserva de qualificacions de fase en cas que el candidat vulgui ferús d'una nota parcial de la convocatòria anterior).

Recordeu:
La matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat en fa el pagament i presenta tota la documentació necessària dins el termini establert.

Preus de les proves:
El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui ferús d’ambdues vies, haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

Els preus de la matrícula de les Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25, per a la convocatòria 2015, són:  

Quota fixa per drets d’examen: 32.65€
Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 54.45€

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i a les persones membres de famílies monoparentals, tant de categoria general com especial.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Els estudiants de 65 anys o més.
Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.
 
Els candidats que formalitzin la matrícula a través del portal Accesnet han de fer el pagament seguint les instruccions que trobaran en el web en el moment de matricular-se.

Els candidats que formalitzin la matrícula directament a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU efectuaran el pagament de les proves com cada universitat determini.

Documentació i llocs de lliurament:
Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona i Vic), tenint en compte les alternatives següents:

a) En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.

b) Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC.

Barcelona

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91
Adreça electrònica: accesnet.sur@gencat.cat

Bellaterra


Universitat Autònoma de Barcelona - Registre general
Edifici Rectorat - Campus Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 11 10
Adreça electrònica: suport.pau@uab.cat 

Girona


Universitat de Girona - Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés
Edifici CIAE - Campus Montilivi - Carrer Maria Aurèlia Capmany, 38
17071 Girona
Tel. 972 41 98 54
Adreça electrònica: acces@udg.edu 

Lleida


Universitat de Lleida - Oficina de les Proves d'Accés a la Universitat
Campus de Cappont. Edifici Polivalent. Carrer Jaume II, 71.
25001 Lleida
Tel. 973 70 27 63
Adreça electrònica: provesacces@udl.cat 

Manresa


Seu de l'Oficina d'Accés a la Universitat
Avinguda de les Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa
Tel. 93 877 72 03
Adreça electrònica: epsem@epsem.upc.edu

Mataró


 Seu de l'Oficina d'Accés a la Universitat
Avinguda d'Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) - Escola Universitària del Maresme
08302 Mataró
Tel. 93 169 65 01
Adreça electrònica: preinscripcio@tecnocampus.cat 

Sabadell


Universitat Autònoma de Barcelona - Campus Sabadell
Gestió acadèmica. Carrer Emprius, 2
08202 Sabadell
Tel. 93 581 11 10

Tarragona

Universitat Rovira i Virgili - Centre d'Atenció als Estudiants
Campus Catalunya. Avinguda Catalunya, 35 
43002 Tarragona
Tel. 977 55 86 08
Adreça electrònica: cae@urv.cat

Vic


Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Àrea de Gestió Acadèmica
Carrer Sagrada Família, 7
08500 Vic
Tel. 93 881 55 03
Adreça electrònica: aga@uvic.cat

Els candidats que facin les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU, en el cas que hagin de presentar documentació, hauran de lliurar-la directament a la universitat on vulguin fer les proves:

Universitat Ramon Llull (
http://www.url.edu).
Serveis centrals. Carrer Claravall, 1-3. 08022 Barcelona.

Universitat Internacional de Catalunya (
http://www.uic.cat).
Servei d'informació i admissions. Campus Iradier. Carrer Immaculada, 22. 08017 Barcelona.

Universitat Abat Oliba CEU (
http://www.uao.es).
Secretaria acadèmica. Carrer de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_per_a_mes_grans_de_25_anys /matricula_de_les_proves

 

 

 

 


Fira Internacional d’Estudis de Postgrau, FIEP 2015

Convoca: Círculo Formación

   
Butlletí_CCAP_N3.png

A la FIEP'2015, Fira Internacional d'Estudis de Postgrau, podràs conèixer de primera mà, tota l'oferta formativa de postgrau a través de les taules informatives de les diferents escoles i centres presents, en les quals els directors d'admissions atendran tots els dubtes que es poden plantejar a l'hora d'escollir un postgrau: quin tipus de programa s'adapta millor a les teves necessitats, beques, sortides professionals, finançament, claustre de professors, convenis amb empreses, adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, etc.

 

A banda de centres catalans i espanyols, hi haurà centres educatius d’altres països, com ara Holanda, Regne Unit, Suïssa

 

A més, faran un sorteig de 3 beques“Círculo Formación” de 10.000€ cada una.

 

Data: 26/2/2015, de 16h a 19h
Lloc: HOTEL PRINCESA SOFIA. Plaça Pius XII, 4 (Avda. Diagonal), Barcelona
Cal fer inscripció prèvia: 
http://www.fiep.es/fiepbarcelona.htm

+info: http://www.fiep.es/Beques de producció i residència artística 2015 Convoca: Fundació Edith-Russ-Haus

La fundació “Edith-Russ-Haus for Media Art” convoca 3 beques de producció i residència artística per valor de 10.000€ cada una per impulsar la creació internacional en l’àmbit del “Media art”.

   
Butlletí_CCAP_N2.jpg

Les beques cobreixen un període de 6 mesos, de Juliol a Desembre de 2015, durant els quals s’ofereix una residència d’1 mes a Oldenburg. L’obra haurà de ser produïda i finalitzada en els 6 mesos de la beca.

 

Les beques es poden sol·licitar per part d’artistes, individuals o en grup, a través d’internet, en alemany o en angès.

 

Més informació: http://www.edith-russ-haus.de/en/stipends/stipends/current.html#c652

 

Contacte del centre: 
Edith-Russ-Haus for Media Art
Katharinenstrase, 23
D-26121 Oldenburg (Alemania)
49(0)441/235 3208

Data límit: 26/2/2015
+info: www.edith-russ-haus.de


Premi de Recerca en Memòria Democràtica

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatoria per participar al Premi de Recerca en Memòria Democràtica per al curs 2014/2015. La convocatoria ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 30 de desembre de 2014.

   
premi_recerca_md_web.jpg_1616332855.jpg

Es tracta d’un premi anual que distingeix treballs de recerca d’estudiants de batxillerat al voltant del foment de la memòria democrática, entre els anys 1931 i 1980, als països catalans. Consta d’un primer premi dotat amb 1.000 euros així com la publicació del treball i de dues mencions especials, de 500 euros cadascuna, a treballs finalistes que destaquin pel seu interès i qualitat. Els tutors/res del treball premiat així com els dels dos treballs finalistes rebran un diploma de reconeixement.

El jurat estarà format per cinc persones nomenades pel president/a del Memorial Democràtic: el director/a del Memorial Democràtic, una persona al servei de la direcció general competent en matèria de memòria democràtica, una persona al servei del departament competent en matèria d’Ensenyament, una persona experta i/o amb reconeguda experiència en el camp de la didàctica de les ciències socials i una persona al servei del Memorial Democràtic

El termini de presentació de treballs finalitzarà el 6 de març de 2015. Per a més informació, contacteu amb el Memorial Democràtic (memorialdemocratic@gencat.cat o bé al telèfon 93 63473 71). 

RESOLUCIÓ GRI/2887/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores del Premi de Recerca en Memòria Democràtica i s'obre la convocatòria per al curs 2014-2015.


Beques per estudiar a la Xina

La Fundació ICO convoca un total de 25 beques, amb una durada de 9 mesos, amb la intenció de facilitar als joves un acostament a la Xina en l'àmbit lingüístic i econòmic per afavorir les relacions entre els dos països.

   
Butlletí_CCAP_N1.jpg

L'estructura del programa consta d’un curs acadèmic en una universitat xinesa; les matèries d'estudi són xinès mandarí complementat amb aspectes econòmics de la realitat xinesa.

 

Aquestes beques estan destinades preferentment a perfils de lesàrees d'Administració i Direcció d'Empreses, Empresarials, Ciències Econòmiques i Comerç Internacional.

 

Es podran concedir pròrrogues als becaris de l'anterior convocatòria (2014-2015), a petició dels interessats i una vegada valorats els mèrits obtinguts. S'assignarà, com a màxim, un quaranta per cent de les beques d'aquesta convocatòria a concedir pròrrogues de l'anterior.

 

Els aspirants hauran d'omplir el formulari de sol·licitud on line que trobareu al web de la Fundació ICO a partir del 12 gener 2015.

 

Requisits: Podran sol·licitar les beques aquelles persones de nacionalitat espanyola que hagin nascut a partir de l'1 de gener de 1976. Hauran d'estar en possessió del títol de Grau, llicenciat o enginyer superior, amb un coneixement mínim de xinès mandarí, domini d'anglès i una experiència professional almenys d'un any enàmbits relacionats amb els seus estudis de llicenciatura o grau.

 

Condicions: Matrícula del curs, despeses d'allotjament en residència universitària, fins a 2.000€ com ajuda al trasllat d'Espanya a la Xina, assegurança mèdica i 4.400€ anuals per a despeses personals.

 

Data límit: 16/2/2015

 

+info: http://www.fundacionico.es/index.php?id=98

Avis legal
Privacitat de dades
Accés àrea restringida
© Oficina Jove de l'Alt Penedès
Hermenegild Clascar 1-3 | Vilafranca del Penedès 08720 | (Barcelona)
Mes informació: 93 890 00 00 | dinamo@ccapenedes.cat
Veure mapa de localització


Conveni amb la Generalitat
Quadrícula w+m: Disseny i programació web basat en el disseny de Raiz de dos